Dle nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb. jsou "Služby soukromých detektivů" služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

informační konzultace

Naše společnost v získávání informací využívá celou škálu zdrojů ze všech oborů a problematik.

 

sledování osob

Jeden ze základních prvků detektivní praxe je sledování, ve kterém vynikáme nad ostatními. To je především dáno jak širokými zkušenostmi našich operativců v jakémkoliv prostředí, tak i technickými prostředky na nejvyšší úrovni.
Na základě fyzického nebo elektronického sledování monitorujeme a dokumentujeme pohyb osob, zjišťujeme zda jsou osoby nebo objekty sledovány, zajišťujeme bezpečnost schůzek nebo obchodních jednání.

pátrání po osobách nebo majetku

Pátráme po osobách a majetku, důkazních materiálech, pátrání po blízkých osobách, po osobách zasahujících do Vašich osobních nebo obchodních záležitostí. Vyhledáme zdroje narušení Vaší osobní pohody a budeme se podílet na opatřeních, aby Váš klid byl znovu obnoven.

vyšetřování, kriminalistika

Naše činnost se taktéž zaměřuje na došetřování případů odložených orgány činných v trestním řízení, opatřováním důkazních materiálů před úřady, nebo soudy České republiky a ostatních států Evropské Unie. Využíváme oborů jako jsou např. daktyloskopie, hlasové analýzy, rekonstrukce, atd.

zjišťování majetkových poměrů, pověsti a důvěryhodnosti osob, nebo společností

Je důležité si uvědomit, jak je v dnešní době důležitá vhodná volba jak obchodního partnera, tak zaměstnanců jejichž solidnost a bezúhonnost je garantem úspěšného rozvoje obchodu či bezchybného chodu Vaší společnosti (podrobné rozpracování zájmové osoby).
Obecně předpokládáme, že mimo jiné, je Vaším cílem minimální rizikovost Vašich obchodů, pracovní tým bezúhonných spolupracovníků, bezpečnost Vaše, Vaší rodiny i firmy a v neposlední řadě i platební morálka Vašich partnerů.
Splnění výše uvedených cílů klade vysoké nároky na výběr obchodních partnerů i zaměstnanců. Tyto a jistě i další otázky jsme okamžitě připraveni s Vámi řešit.

detekce odposlechu (OTP)

Poskytujeme nejspolehlivější detekci všech forem odposlechu místností, vozidel, telefonních linek, mobilů, počítačových sítí (obraně technická prohlídka).

Nabízíme preventivní, či okamžité krizové řešení Vaší situace, která může nastat jak ve Vašem soukromém, tak obchodním životě. Zabýváme se nejnovějšími způsoby ochrany života osob a majetku, která tato problematika nabízí. Zaručujeme především bezmeznou loajalitu a spolehlivost při ochraně Vašich zájmů.

Poskytujeme tyto komplexní služby v oblasti fyzické ochrany osob:

 Kvalifikovaný ozbrojený doprovod klienta na schůzkách nebo obchodních jednání. K doprovodu poskytujeme nasazení týmu, který odhalí případné sledování, provádí monitorování okolí, dokumentuje požadované události a kontroluje místnosti nebo vozidla proti nástražným výbušným systémům.

 Doprovod a bezpečnost Vašich pracovníků nebo obchodních partnerů z tuzemska i ze zahraničí, ochranu jejich ubytovacích prostorů, vozidel, nerušenost Vašich obchodních jednání a společenských akcí.

 Dlouhodobé ochrany osob i skrytou formou.

 Ozbrojené převozy osob rychlými a luxusními vozy, které jsou pravidelně prověřovány proti odposlechu a elektronické lokalizaci.

 Pro klienty a jejich rodiny v krizových situacích (jako jsou např. svědci v důležitých kauzách, osoby kterým je vyhrožováno nebo jsou vydírány) zajišťujeme pobyty v konspiračních bytech, které jsou pod neustálým bezpečnostním režimovým opatřením. Tyto byty jsou rovněž pravidelně prověřovány proti odposlechu, zabezpečeny proti cizímu narušiteli a materiálně zajištěny osobními věcmi a potravinami.